School & Onderwijs

Kenmerken van de school

De Amersfoortse Schoolvereniging is een neutraal bijzondere basisschool in het mooie Bergkwartier. De ASV telt circa 330 leerlingen, verdeeld over 13 groepen. Alle klaslokalen en de gymzaal bevinden zich op één locatie. De school is een vereniging. Leden van de vereniging zijn de ouders van de leerlingen. Zij hebben dus invloed op het beleid.  

 

Op de ASV wordt les gegeven volgens de uitgangspunten van het Daltononderwijs. Deze uitgangspunten bepalen mede hoe we werken en omgaan met elkaar. We begeleiden de kinderen bij hun ontwikkeling en het verkennend ontdekken van de wereld. De vijf daltonkernwaarden daarbij zijn:

 

·         Vrijheid/verantwoordelijkheid. Het leren omgaan met vrijheid / verantwoordelijkheid bereiken we door binnen het schoolprogramma een ruime keuze te bieden. Wij gaan er vanuit dat het uitvoeren van iets dat je zelf hebt gekozen, bijdraagt aan het verantwoordelijkheidsgevoel. Daar is in het lesprogramma ook ruimte en tijd voor. De leerling onderzoekt en verwerkt de lesstof naar eigen inzicht. 

 

·        Zelfstandigheid. We willen graag dat kinderen zelf actief, probleemoplossend leren en werken. Hierdoor ontwikkelt het kind een grotere mate van zelfstandigheid én bereiken we dat kinderen gemotiveerder zijn om te leren. 

 

·         Samenwerken betekent voor ons niet alleen het samen oplossen van problemen. Meer nog bedoelen we hier de positieve invloed die kinderen op elkaar hebben: ze leren immers van elkaar. Het is dus samen werken en samenwerken.

 

.         Reflecteren speelt een belangrijke rol bij het leren leren. Het beoogt kinderen meer inzicht te geven in hun eigen leerproces. Ze zijn daardoor in staat tot het nemen van meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces.

 

.         Effectiviteit en doelmatigheid. Het doel van daltononderwijs is het behalen van  goede onderwijsresultaten én een optimale persoonsontwikkeling van leerlingen. Daartoe is het onderwijs op de ASV gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. 

 

Veelzijdige ontwikkeling

De ASV staat voor een veelzijdige ontwikkeling van het kind. We vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat handvaardigheid en gym door vakleerkrachten worden gegeven. Naast de normale basisvaardigheden die kinderen op school leren, ligt onze prioriteit bij de emotionele ontwikkeling. Zo zijn zelfvertrouwen en het prikkelen van de nieuwsgierigheid vaste aandachtspunten.

 

Nieuwe leerling?

Zoekt u een geschikte basisschool voor uw kind? Wij hopen dat u op deze website antwoord krijgt op al uw vragen. En natuurlijk dat wij iets van ons enthousiasme kunnen overbrengen!

 

Om privacyredenen is informatie voor de ouders van onze leerlingen via een inlogcode te bereiken.