Regels en afspraken

Algemeen

 

Om op school alles geordend en rustig te laten verlopen, hebben wij de volgende regels ingesteld:

 

 • Indien er speciale informatie over uw kind is (dieet, medicijngebruik etc.) wilt u de (nieuwe) groepsleerkracht hiervan dan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 • In verband met het toezicht op de leerlingen mogen de kinderen niet eerder op school komen dan 15 minuten voor het begin van de lessen. Uiterlijk 15 minuten na de lessen dienen zij het schoolterrein verlaten te hebben. 

 • Wij verzoeken u dringend om voor uw kinderen geen afspraken te maken onder schooltijd bij artsen, tandartsen en orthodontisten.

 • Zieke of afwezige kinderen zo spoedig mogelijk via Social Schools melden, graag voor 8.45 uur. Een aantal van onze leerlingen komt alleen naar school. U kunt zich voorstellen dat wij ons zorgen maken over uw kind, indien hij/zij zonder afmelding niet op school verschijnt.

 • In principe hebben wij van alle ouders/verzorgers een noodtelefoonnummer. Mocht dit niet het geval zijn of zijn er wijzigingen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doorgeven aan het secretariaat.

 • Regelmatig worden de leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. Dit gebeurt in principe door de groepsouders. Indien er bij een kind hoofdluis wordt geconstateerd, wordt van de ouders verwacht dat zij hun kind komen halen om het onmiddellijk thuis te behandelen. Worden er neten gevonden, dan ontvangen de ouders een brief waarin hen gevraagd wordt hun kinderen diezelfde avond nog te behandelen.

 • Alle kinderen gaan in de pauzes naar buiten. Er wordt daarop geen uitzondering gemaakt. Wij gaan er van uit dat wanneer een kind gezond genoeg is om naar school te gaan, hij/zij ook in de pauzes naar buiten kan.

 • Alle gevonden en verloren voorwerpen worden in de bak (met het groene deksel) bij de achterdeur gelegd. De schoolleiding of de vereniging kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het zoekraken van kleding of andere eigendommen van de leerlingen. In verband met de grote hoeveelheid gevonden voorwerpen wordt u dringend verzocht de kleding te merken.

 • Vanaf groep 3 hebben alle leerlingen een plat etui nodig. Graag een kleine etui die in de la onder het tafeltje past. In de etui een gum, een puntenslijper met bakje, mini liniaal die in de etui past. De andere spullen zoals kleurpotloden en schrijfpotlood worden verzorgd door de school. De kinderen schrijven in groep 3 nog niet met een vulpen.

 

  • De leerlingen vanaf groep 5 moeten aan het begin van het schooljaar in het bezit zijn van eigen schrijf- en tekenmateriaal, te weten: goede vulpen of stabilo move (mét vullingen), grijs potlood, kleurpotloden, puntenslijper (met opvangreservoir), liniaal, kladblok en gum. In groep 7 en 8 is ook een huiswerkagenda verplicht.              
   NB: vullingen voor vulpennen zijn op school verkrijgbaar. Vullingen voor de stabilo's dient u zelf steeds aan te schaffen.                                                                                                                  .                                                                                                                                                                                    
  • In verband met het mee naar huis nemen van schoolboeken (vanaf groep 5), is een goede schooltas verplicht. Vanaf groep 6 wordt regelmatig huiswerk meegegeven. Omdat de leerlingen in de bovenbouwgroepen regelmatig kostbare boeken meer naar huis mogen nemen, behoren de boeken gekaft te worden en is de uiterste zorg gewenst bij het lenen. Bij onzorgvuldig gebruik kunnen de ouders aansprakelijk worden gesteld voor de geleende boeken.                                                          .                    
 • Het wordt aan de ouders overgelaten waarop zij de kinderen willen laten trakteren. Is uw kind in de zomervakantie jarig, spreek dan met de leerkracht af wat een goede dag is om te trakteren. Op deze dag mogen de kinderen van de onderbouw en bovenbouw respectievelijk de onderbouwklassen en bovenbouwklassen langs. Een zekere matigheid wordt door ons aanbevolen. Kauwgum of grote zakken snoep zijn niet toegestaan. Gezonde traktaties moedigen wij aan!

 • Wij vragen u dringend de uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes niet via de school of op het schoolplein te verspreiden. Dat kan voor een kind dat niet uitgenodigd wordt heel verdrietig zijn.

 • Indien er stoffen c.q. producten zijn waar uw kind allergisch voor is, verdient het aanbeveling te zorgen voor een eigen trommeltje in de klas waaruit hij/zij iets kan nemen wanneer er getrakteerd wordt.

Fietsen

In verband met de vele fietsen zijn wij genoodzaakt om de volgende regels op te stellen:

 

 • Leerlingen die op 5 minuten loopafstand van de school wonen, worden geacht de fiets thuis te laten.

 • Leerlingen van groep 3 t/m 6 die op de fiets komen, zijn verplicht hun fietsen in de fietsenkelder te plaatsen en hun fiets op slot te zetten.

 • Leerlingen die tussen de middag naar huis gaan zijn verplicht hun fietsen in de fietsenkelder in het rek bij de gele streep te zetten.

 • Leerlingen van groep 1,2, 7 en 8 zijn verplicht hun fiets buiten naast het gebouw te plaatsen aan de zijde van de ingang van de fietsenkelder. 

 • Het is verboden fietsen op het schoolplein te plaatsen.

 • Het is verboden te fietsen op het schoolplein, schoolterrein en de stoepen voor de school.

 • Indien de fiets ‘s nachts in de fietsenkelder blijft staan (liever niet), dient dit doorgegeven te worden aan de conciërge.

 • Het bestuur en de directie van de ASV zijn niet aansprakelijk te stellen voor eventuele schade aan en/of diefstal van eigendommen van kinderen, ouders en/of bezoekers in de fietsenkelder.