Nieuwe leerling

IN VERBAND MET ALLE MAATREGELEN RONDOM HET CORONAVIRUS WORDT ONZE INFORMATIEOCHTEND VAN 25 MAART UITGESTELD. 


Informatieochtend op woensdag 25 maart 2020 van 9.15-10.30 uur

 

Kom naar de informatieochtend op onze school in het Bergkwartier in Amersfoort-Zuid. Laat je informeren over Daltononderwijs en laat je rondleiden door het gebouw met o.a. onze handvaardigheidzolder, onze gymzaal en het natuurspeelplein. 

 

De ene daltonschool is de andere niet. Daarom informeren wij jullie graag over onze school, voordat je een keuze maakt. De directeur vertelt je graag meer over de visie en werkwijze van de school; wie we zijn en wat we doen en wat wij belangrijk vinden in ontwikkeling. We maken een rondje door en om de school omdat woorden niet genoeg zijn: sfeer, beleving en kinderen echt bezig zien geeft veel meer weer waarom we zo goed zijn.

 

Wachtlijst

We hebben per leerjaar beperkt (maximaal 45 kinderen) plaats, zodat we soms helaas moeten werken met wachtlijsten. Hiervoor gelden de volgende criteria:

 

  • Leerlingen worden op datum van aanmelding opgenomen in het administratiesysteem. Degene die het langst is aangemeld gaat voor op later aangemelde kinderen
  • Broertjes en zusjes van geplaatste leerlingen gaan voor.

 

Hoe gaat de aanmelding in zijn werk?

  1. Je kunt een vooraanmeldingsformulier aanvragen bij het secretariaat of onderaan deze pagina downloaden.
  2. Je vult het formulier in en stuurt het ondertekend op.
  3. Jullie ontvangen een ontvangstbevestiging, waarin de procedure staat over definitieve plaatsing en de plek op de wachtlijst.

 

Bij plaatsing

Bij definitieve plaatsing mag jullie kind in de weken voordat hij/zij vier wordt, vier keer komen wennen. De leerkracht van de kleutergroep neemt tijdig contact met u op om de data af te spreken.


Voor kinderen die in een hogere groep instromen vindt er altijd een gesprek met de directeur plaats. We volgen een vaste procedure om te kijken of we het kind in de groep kunnen plaatsen en of we de meerwaarde kunnen bieden waar jullie voor je kind naar op zoek zijn.

Ook hier hebben we helaas te maken met wachtlijsten. Ons gebouw heeft een beperkte capaciteit en we willen graag onze kleinschaligheid behouden.