Het onderwijs

De Amersfoortse Schoolvereniging is een Daltonschool. We werken volgens de 5 kernwaarden van het Daltononderwijs:

 

  • vrijheid/verantwoordelijkheid
  • zelfstandigheid
  • samenwerken
  • reflecteren
  • effectiviteit en doelmatigheid

 

Daltononderwijs is meer een visie dan een pasklaar onderwijsstelsel. Het is een manier van werken en omgaan met elkaar. Als Daltonschool geven we kinderen de ruimte en gelegenheid om zelfstandig of samen te werken aan een afgesproken taak.

 

Instructie en taakuren

De lesuren op een Daltonschool zijn onder te verdelen in instructie-uren en (dalton- of) taakuren. Deze taakwerktijd biedt leerlingen gelegenheid zelfstandig aan het werk te gaan. Taken zijn opdrachten of opgaven die je binnen een vastgestelde tijd moet afwerken. Leerlingen kunnen in grote mate zelf bepalen aan welke taak zij waar en met wie willen werken. Zij houden hun aanpak en vorderingen zelfstandig bij op het zogenaamde taakblad. Het taakblad (zoveel mogelijk op maat) biedt optimaal gelegenheid voor leerkracht én leerling om doelmatig functioneel te werken. Naast de taakuren zijn er groepsgebonden uren voor bijvoorbeeld voor- en nabesprekingen van W.O. lessen en voor gemeenschappelijke activiteiten. Groepsgebonden uren zijn daarmee ook belangrijk voor de sociale vorming.

 

Waarom Dalton?

De kracht van het Daltononderwijs is dat de inzet op de persoonsontwikkeling sterk bijdraagt aan het behalen van goede onderwijsresultaten.

Schoolondersteuningsprofiel

Cito en doorstroom