Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

 

Aan ouders wordt een financiële bijdrage gevraagd om daarmee het onderwijs op de ASV-Daltonschool nog aantrekkelijker te maken. Van de vrijwillige ouderbijdrage wordt ongeveer de helft gebruikt om vakonderwijs te kunnen geven op het gebied van bewegingsonderwijs en handvaardigheid, een kwart aan extra leermiddelen die

o.a. ingezet kunnen worden om het onderwijs verder te individualiseren en een kwart voor o.a. het leren buiten de schoolmuren (excursies), en vieringen. Op de algemene ledenvergadering legt het bestuur van de vereniging verantwoording af over de besteding van het geld en wordt er besproken en besloten of de bijdrage nog voldoende is, of dat een aanpassing wenselijk is.