Visie

De ASV stimuleert kinderen tot creativiteit en het oplossen van problemen.
De ASV wekt bij kinderen nieuwsgierigheid op en draagt bij aan hun sociale vaardigheden.
De ASV zet kinderen aan tot kritisch denken.

 

We leren met z'n allen met LEF