Overblijven

Het overblijven bij ons is intern geregeld. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. Deze kosten zijn verrekend binnen de ouderbijdrage.

 

Kinderen eten samen met hun leerkracht in de groep en hebben tussendoor een half uur om lekker buiten te spelen om zo hun leer-energie weer helemaal terug te krijgen.

Tijdens het buitenspelen is er toezicht door de organisatie Brood en Spelen.